top of page

Umělecké

Portrét, PoloAkt, B&W, Umělecký - Smysl.JPG

Fotografie, která sérií obrazů oslovuje diváka. Ztvárňuje myšlenky a cítění autora. Promlouvá ke kulturnímu a společenskému dění. Vznáší otázky a probouzí divákovu zvědavost.

Fotografie, jenž odhaluje život v reálné podobě a snaží se uchvátit diváka záznamem, jenž jeho oku mohl uniknout.

StreetPhoto, CityView, People, Umělecký, Tématický, B&W - .jpg

Fotografie jenž má promlouvat obrazem i symboly, jenž jsou v něm ukryty.

Portfolio

Portfólio
bottom of page